CHOREO VIDEOS

KAPA RIMA ROUTINE PART 1

KAPA RIMA ROUTINE PART 2

URA PA'U ROUTINE